l&d support – het gaat om mensen, hun talenten en mogelijkheden

Meten is weten, óók als het om je mensen gaat

Sector-winnaar Dienstverlening (> 5 medewerkers) | 2021

Stel je bent een succesvol ondernemer en het aantal medewerkers groeit mooi mee met dat succes. Dan komt er een moment dat je niet meer ieders wel en wee kunt bijhouden. Maar voor je verdere plannen wil je wel weten ‘wat voor vlees je in de kuip hebt’. Of je wilt weten waar het verzuim of verloop ineens vandaan komt. Dan moet je de juiste vragen stellen.

George van Ederen weet zeker dat zijn werk mensen helpt. “Ons werk heeft pure wetenschap als basis. De oprichters van L&D Support hebben een vragenlijst samengesteld die goed weergeeft hoe een mens in elkaar zit: hoe die zich voelt, wat voor karaktereigenschappen zij heeft, welke talenten er zijn. Die meting is door ons bedrijf al honderdduizenden keren ingezet en de vragenlijst is daar ook weer mee verfijnd.” Wat heb je daar aan als organisatie? “Dat je mensen kunt helpen het beste uit zichzelf te halen.”

Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen

“Misschien is meten niet het juiste woord wanneer het over mensen gaat, maar de uitkomsten van onze vragenlijst hebben geen goed-of-fout-lading in zich en wel een grote voorspellende waarde. Wij zien dus niet alleen hoe iemand in elkaar zit, wat betreft leerstijlen, werkstijlen, stressbestendigheid, emotionele stabiliteit en talenten. Wij kunnen er ook mee aanwijzen hoe een persoon zich verder zal ontwikkelen.” En dat is essentieel voor iedere ondernemer die mensen het beste uit zichzelf wil laten halen. “Medewerkers die prettig in hun vel zitten, gezien worden en op een carrièrepad zitten dat aansluit bij hun (bewuste of onbewuste) wensen, daar kan je mee vooruit!”

Interessant voor allerlei organisaties

Het werk van L&D Support heeft zich in de loop der jaren flink ontwikkeld. “Het is begonnen bij bedrijven, waar wij leidinggevenden gingen helpen met houvast in hun personeelsbeleid.” Daar is veel aandacht vanuit gemeenten bijgekomen. “Voor hun eigen mensen, maar ook voor hún doelgroepen, zoals werkzoekenden. Alles om erachter te komen hóe het met mensen gaat en welke toekomstperspectieven ze hebben. Hoe meer je mensen goed kunt inschatten, hoe fijner je ze kunt motiveren voor de juiste ontwikkeling.” Dat is voor allerlei organisaties interessant.

Geen kleuren maar inzichten

“Je ziet allerlei modellen om mensen te typeren, dan worden ze in groepen ingedeeld waar een bepaalde karakteristiek aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld dat ‘groene’ mensen anders met verandering omgaan dan ‘gele’. Onze methodes plaatsen mensen niet in dat soort hokjes.” L&D Support levert de vragenlijst en de rapportages aan de opdrachtgever en traint mensen hoe ze die rapporten moeten analyseren. “Het blijft dus ook aan die kant mensenwerk: de analyse is een cadeautje, dat een leidinggevende met aandacht samen met de medewerker moet uitpakken.”

Organisaties leren gebruik te maken van de opbrengsten

Voor L&D Support eindigt het werk dus niet bij de rapportages. “Om te beginnen leren wij zelf om de vragenlijsten blijvend te laten aansluiten op ontwikkelingen in de wereld. Daarnaast leren wij onze opdrachtgevers om steeds slimmer gebruik te maken van de inzichten. Zij kunnen er moeilijkheden in hun organisatie mee voorkomen.”


Contactgegevens van L&D Support

A. Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

TelefoonnummerE-mailadresWebsite