la plume media – experts in interne communicatie

Wat doe je als je team te groot is om in de kantine bij te praten?

Dienstverlening Groot | 2023

Veerle Focke en haar team hebben vaak wat te vieren. De Haarlemse Ondernemersprijs, Dutch Interactive Awards,FD Gazellen, Internal Communication and Engagement Awards, allemaal bekroningen voor hun werk en hun ondernemerschap. Gaan ze dit 15e jaar van het bestaan van het bureau ook nog bekronen met een Sterkste Schakel?

‘La Plume Media is gespecialiseerd in interne communicatie. En interne communicatie is een heel leuke, en vaak enerverende, tak van communicatie.’ Die ontdekking deed Veerle bij haar eerste opdracht als interimmer interne communicatie bij KLM Cargo. ‘Daarvoor deed ik vele free-lance schrijfklussen, maar daarbij voelde ik mij altijd een buitenstaander: je krijgt een opdracht, werkt er alleen aan, levert het op en gaat weer verder. Ik miste de band met de klant.’ De verbinding die ze miste is nu de kern van wat ze als La Plume Media levert. ‘Interne communicatie is erop gericht om medewerkers van een bedrijf goed betrokken te houden. Zodra je team zo groot is dat je ze niet meer in een keer in de kantine kunt bijpraten, kunnen wij je helpen.’

Veel werk aan verbinding in de coronajaren

Het liefst heeft Veerle de ruim twintig medewerkers van La Plume om zich heen op het kantoor. ‘Thuiswerken is niet echt bevorderlijk voor de onderlinge band. Dat vonden wij toch al, maar in de corona- jaren hebben wij gezien hoeveel moeite organisaties moesten doen om iedereen betrokken te houden en de bedrijfscultuur levend te houden. Daar hebben wijopdrachtgevers ruimschoots mee geholpen, onder andere door veel webcasts te organiseren. Die moesten natuurlijk technisch in orde zijn, maar vooral ook voldoende aanprekend.’  De hoeveelheid online producties is nu weer minder, maar de expertise die is opgedaan maakt het bureau wel completer. ‘Nu organiseren we weer meer fysieke evenementen. En natuurlijk gaan de nieuwsbrieven, videojournaals en personeelsbladen ook gewoon door! Net als ons communicatieadvies bij changetrajecten, fusies en overnames.’

Eerst luisteren, dan pas ‘zenden’

‘Interne communicatie draait om verbinding. Verbinding van medewerkers met de organisatie waarvoor ze werken, met het merk waarvoor ze zich inzetten, en natuurlijk met elkaar! Dat doe je in beginsel door ze goed te informeren, maar daarmee ben je er nog niet. Je boodschap moet aansluiten bij de behoefte van de medewerker. Wij adviseren dan ook om altijd eerst goed te luisteren: om eventuele ‘indianenverhalen’ te ontdekken, maar ook om op te halen wat medewerkerszelf motiveert.’ La Plume levert dus een tweezijdige dienst aan opdrachtgevers. Niet alleen het communicatie-advies, maar ook de uitvoering van alle bijbehorende communicatie-uitingen. Van tekst tot beeld. Van video tot animatie.

Interne communicatie gaat vaak over gevoelige zaken

Een flink deel van de activiteiten van het bureau vindt plaats rond gevoelige zaken. ‘Logisch, want het gaat vaak over belangrijke veranderingen van een organisatie, zoals fusies en overnames, reorganisaties of crises.’ Zo zorgde La Plume Media er bij de fusie van Bart Smit en Intertoys voor dat de medewerkers van de 400 betrokken winkels in binnen- en buitenland allemaal op hetzelfde moment te horen kregen wat de plannen waren. 

‘Een zeer gevoelige operatie. Wij zijn erin geslaagd die communicatie intern te houden.’ Daar zijn ze trots op. ‘Alleen jammer dat wij over dit soort werk zelf geen communicatie kunnen maken, want we hebben nog talloze vergelijkbare voorbeelden waar ik helaas niet veel over mag zeggen!’’


Contactgegevens van La Plume Media

Dreef 32
2012 HS Haarlem

• Bel: 0232021333 • E-mail: [email protected] • Website: laplumemedia.nl

Sterkste Schakel van de regio Kennemerland Grande Finale 2024

06-12-2024

Meer informatie & kaarten bestellen