adek – bouwkundig teken en adviesbureau

‘Alles begint met een papiertje aan tafel bij de klant’

Bouw, Installatie & Techniek Klein | 2023

De kunst van alle bouwkundige werkzaamheden is het filteren en visualiseren van een plan. Dat doet Arjan Dekker dan ook het liefst: ‘Als een ‘huizendokter / ‘bouwpatholoog’ door het plan gaan.’ De klant denkt meestal esthetisch. Dekker vraagt zich meteen af: hoe ga ik dat maken en uitwerken?

Aan tafel bij de klant thuis begint het gesprek met wensen, plannen of een probleem. ADEK inventariseert alle onderdelen en alle mogelijkheden. ‘Het kan een renovatieproject zijn, een vergroting of aanpassing van een woonhuis of nieuwbouw van een woning of bedrijfspand. Of het oplossen van een bouwkundig probleem. Maar ook het keuren van nieuwe en bestaande woningen.’ Arjan Dekker is namelijk ook erkend integraal woning inspecteur “IWI”.

In de huid van de klant kruipen 

Hetzelfde doet Dekker bij het begin van een uit te werken project. ‘Eerst rustig alle wensen van een klant aanhoren. Eigenlijk een beetje in de huid kruipen van de klant. Vervolgens maak ik een stappenplan om het project inzichtelijk en haalbaar te krijgen.’ Wanneer met een schetsplan de wensen van de klant is vastgelegd legt ADEK het voor aan de gemeente. ‘In Nederland zijn heel veel regels, richtlijnen en wetten waar aan voldaan moet worden. De klant heeft daar meestal geen notie van. Ik loods voor mijn klanten de bouwplannen langs stedenbouwkundigen, ambtenaren en welstandscommissies. Daar zit ik actief bovenop, want anders loopt dat fout.’ Pas wanneer hij zicht heeft op vergunningstechnische haalbaarheid van het project dient ADEK de definitieve bouwaanvraag in. Dat scheelt veel geld voor de klant. ADEK speelt een belangrijke rol tussen opdrachtgever en aannemer. ‘Ik zie mijzelf als bouwkundig architect. Een all-round bouwkundige die ook kan ontwerpen en vormgeven.’

Complete dienstverlening van tekening tot en met de vergunning

Tekenen doet Arjan Dekker al sinds zijn 8e jaar. Eigenlijk sinds hij van zijn vader een eerste Rotring-inkt pennensetje kreeg. ‘Ik ben altijd aan het tekenen of schetsen, ook 3D. Met mijn tekeningen maak ik het voor de  klant inzichtelijk wat ik in gedachten heb.’ 

Arjan Dekker studeerde Bouwkunde, liep stages en werkte bij aannemers en architecten. Hij haalde zijn aannemerspapieren en werkte jarenlang voor een grote bouwmaterialenhandel. Daarmee deed hij ervaring op in alle stappen van de bouwketen: ‘van architect tot aannemer.’ Met al deze ervaringen begon hij in 2011 voor zichzelf als bouwkundig  tekenaar en adviseur en werd ADEK bouwkundig teken- en adviesburo een feit. ‘Naast het bouwkundige teken- en adviesburo heb ik ook al 20 jaar een kunststofkozijnen groothandel: ADEK handel.’

Nog een specialiteit van ADEK : binnen 15 seconden een rietbrand blussen 

Naast en door alle ervaring die hij in de bouw op deed vond hij ook nog tijd om een een uniek product te ontwikkelen. En hier zelfs een octrooi op te krijgen. ‘Bij een opdracht voor een nieuwbouwwoning met een rieten dak kwam ik er achter dat er geen goed blussysteem voor rietdaken bestond. Dat ben ik zelf gaan ontwikkelen.’ Hij tekende en fabriceerde een inwendige-sprinklersproei-installatie verborgen in het riet. ‘Bij een brandproef detecteerde en bluste mijn systeem een beginnende brand   binnen 15 seconden.’ Er zijn al vier succesvolle tests uitgevoerd. Dat systeem – ADEK BBS – brengt hij nu naar de markt.


Contactgegevens van ADEK Bouwkundig teken- en adviesburo

Commandeurslaan 26
1964 LZ Heemskerk

• Bel: 0612466291 • E-mail: [email protected] • Website: btbadek.nl

Sterkste Schakel van de regio Kennemerland Grande Finale 2024

06-12-2024

Meer informatie & kaarten bestellen